Intelligent record voor de patiënt – hoe helpt het bij bestrijden COVID-19

Het valt niet te ontkennen. Ons land bevindt zich in een ware COVID-19- storm en met elkaar moeten we alle zeilen bijzetten om veilig door deze storm te komen. Deze zware tocht zal ertoe leiden dat onze kijk op de gezondheidszorg en het inzetten van technische middelen zal veranderen.

Verschillende bedrijven springen actief in op de onrust die het COVID-19 virus veroorzaakt. Van initiatieven voor specifieke COVID-19 APPS tot de promotie van tele-consult platformen en thuismonitoringsplatformen de COVID-19 APPS zijn daarbij ook meteen een grote zorg. Naast de goed bedoelde ontwikkelde apps, zijn er ook criminelen actief die inspringen op de ongerustheid van de burger. Er zijn veel fake-apps actief die direct ransomware op je telefoon installeren, je telefoon vervolgens blokkeren en pas tegen betaling van Bitcoins je telefoon weer vrijgeven. Schokkend om te zien, maar dit is de wereld waarin wij leven.Dit is uiteraard onacceptabel!

Het is van groot belang dat de informatie die door het RIVM en VWS wordt gepubliceerd, goed en veilig onder de aandacht wordt gebracht en dat er vooral initiatieven als b.v. de infectieradar (https://infectieradar.nl/) gepromoot en gebruikt gaan worden.

Maar we zullen ook met elkaar moeten kijken naar oplossingen die al jaren beschikbaar zijn, maar nooit tot volle wasdom gekomen zijn en daarom geen onderdeel van het standaard zorgproces zijn. 
De huidige leveranciers van persoonlijke gezondheid omgevingen (PGO) bieden al de mogelijkheid vragenlijsten in te vullen en beschikbaar te stellen aan de gewenste zorgverlener. Ook leveranciers van elektronische patiëntendossiers bieden de mogelijkheid om via het patiëntportaal zulke vragenlijsten aan te bieden.

De leveranciers die een open platform bieden, geven daarbij aan andere marktpartijen de mogelijkheid om eigen oplossingen te ontwikkelen en deze geïntegreerd aan te bieden.  Er zijn tal van platformen op de markt die het thuismonitoren van patiënten ondersteunen en een integratie hebben met het EPD. 

Ook de informatie-uitwisseling van deze gegevens en het slim gebruiken hiervan, is iets waar in de nabije toekomst meer aandacht aan besteed zal moeten worden. Ik verwacht dan ookdat, na deze COVID-19 crisis, Nederland rijp is om de stap te maken naar platformen zoals Cerner die met HealtheIntent® kan leveren. Een platform die populatie gerichte netwerkzorg ondersteunt en daarbij een intelligent record voor iedere patiënt en individuele burger biedt. Een record dat basisinformatie over de patiënt bevat in een standaard format. Juist nu is dit met de huidige overbelasting van groot belang. 

Door dit intelligente record te combineren met artificial intelligence, geleverd door partijen als Healthplus.AI, krijgen zorgverleners veel beter inzicht in wat er in hun regio gebeurt en kunnen daar dan dus eerder op inspelen.  In plaats van het hebben van verschillende APPS zouden juist op dit soort platformen, deze gegevens via vragenlijsten moeten worden vastgelegd en gebruikt. Het combineren van alle beschikbare data zal leiden tot de juiste zorg op de juiste plek op het juiste moment. 

Conclusie: De discussie over het wel of niet beschikbaar stellen van data voor zorgverleners zal de komende periode nóg actueler worden.