Home

Innovaties en creatieve ideeën die de gezondheidszorg verder kunnen helpen worden helaas maar mondjesmaat ook daadwerkelijk ingezet. De terechte vragen over privacy en veiligheid zijn hier mede de oorzaak van.

Innovaties en technologieën die in onze maatschappij dagelijks worden gebruikt, zijn binnen de zorg nog geen gemeengoed. Meer investeringen in innovaties en nieuwe technologieën leiden tot nieuwe zorgmodellen, het vergroten van de zorgkwaliteit en het optimaal inzetten van de beschikbare zorgcapaciteit. Uiteindelijk ondersteund dit het doel – langer, gezond(er), en zelfstandig(er) te kunnen leven.

Missie

Innovaties en creatieve ideeën die de gezondheidszorg verder kunnen helpen worden helaas maar mondjesmaat ook daadwerkelijk ingezet. De terechte vragen over privacy en veiligheid zijn hier mede de oorzaak van.

Innovaties en technologieën die in onze maatschappij dagelijks worden gebruikt, zijn binnen de zorg nog geen gemeengoed. Meer investeringen in innovaties en nieuwe technologieën leiden tot nieuwe zorgmodellen, het vergroten van de zorgkwaliteit en het optimaal inzetten van de beschikbare zorgcapaciteit. Uiteindelijk ondersteund dit het doel – langer, gezond(er), en zelfstandig(er) te kunnen leven.

Over Richard

Mijn motto: “Niets is onmogelijk totdat het tegendeel is bewezen

Dat is mijn werkhouding! Voor mij zijn muren geen belemmeringen, maar kansen. Op die muren kun je immers verder kijken en mogelijke oplossingen zien.

Mijn drive: “Innovaties omarmen en promoten

B-Lively is het platform waar ik mijn ervaringen wil delen en mij wil inzetten om:

 • Innovatieve ideeën en nieuwe technologieën toepasbaar maken in de gezondheidszorg.
  • Deze samen te brengen om de professional beter te ondersteunen in zijn/haar dagelijkse werk zodat we uiteindelijk voor kunnen zorgen dat iedere individueel persoon de beste zorg, op het juiste moment op de juiste plek krijgt.

Blog

Contact

Als Business Developer voor Cerner Benelux, heb een mooi portfolio waar ik mij mee houd:

 • Population Health Management
 • Interoperabiliteit met focus op:
  • Device Connectivity
  • IHE
  • HL7 FHIR
 • Nieuwe innovaties
 • Artificial Intelligence

Ik ervaar het als een mooie uitdaging om met innovaties aan de slag te gaan, mensen daarin te ondersteunen en een sparringpartner te zijn voor nieuwe ideeën waarmee we vervolgens mensen en organisaties met elkaar in contact te brengen.

Daarom ben ik ambassadeur van het Digital Health Lab.
Een samenwerkingsverband tussen de University Collage Roosevelt en Arend Roos Labs, die onderzoekspartner wil zijn voor de regio Zeeland. Het samenwerkingsverband geeft daarin studenten de mogelijkheid in interdisciplinair teamverband onderzoek en ontwikkeling te doen ter ondersteuning van de gezondheidszorg.
Het geeft mij veel energie om ondersteuning te bieden aan jonge, gedreven studenten. Die energie zet ik graag in voor mijn werk binnen Cerner.