Home

Innovaties en creatieve ideeën die de gezondheidszorg verder kunnen helpen worden helaas maar mondjesmaat ook daadwerkelijk ingezet. De terechte vragen over privacy en veiligheid zijn hier mede de oorzaak van.

Innovaties en technologieën die in onze maatschappij dagelijks worden gebruikt, zijn binnen de zorg nog geen gemeengoed. Meer investeringen in innovaties en nieuwe technologieën leiden tot nieuwe zorgmodellen, het vergroten van de zorgkwaliteit en het optimaal inzetten van de beschikbare zorgcapaciteit. Uiteindelijk ondersteund dit het doel – langer, gezond(er), en zelfstandig(er) te kunnen leven.

Missie

Innovaties en creatieve ideeën die de gezondheidszorg verder kunnen helpen worden helaas maar mondjesmaat ook daadwerkelijk ingezet. De terechte vragen over privacy en veiligheid zijn hier mede de oorzaak van.

Innovaties en technologieën die in onze maatschappij dagelijks worden gebruikt, zijn binnen de zorg nog geen gemeengoed. Meer investeringen in innovaties en nieuwe technologieën leiden tot nieuwe zorgmodellen, het vergroten van de zorgkwaliteit en het optimaal inzetten van de beschikbare zorgcapaciteit. Uiteindelijk ondersteund dit het doel – langer, gezond(er), en zelfstandig(er) te kunnen leven.

Over Richard

Mijn motto: “Niets is onmogelijk totdat het tegendeel is bewezen

Dat is mijn werkhouding! Voor mij zijn muren geen belemmeringen, maar kansen. Op die muren kun je immers verder kijken en mogelijke oplossingen zien.

Mijn drive: “Innovaties omarmen en promoten

B-Lively is het platform waar ik mijn ervaringen wil delen en mij wil inzetten om:

 • Innovatieve ideeën en nieuwe technologieën toepasbaar maken in de gezondheidszorg.
 • Deze samen te brengen om de professional beter te ondersteunen in zijn/haar dagelijkse werk zodat we uiteindelijk voor kunnen zorgen dat iedere individueel persoon de beste zorg, op het juiste moment op de juiste plek krijgt.

Blog

ZOEKEN IN HET BUITENLAND, HOE ‘HEURT’ HET EIGENLIJK?

Detector magazine 176, 2021 – pagina 76-78 De vereniging “De Detector Amateur” wilde wat teruggeven aan de leden, die al meer dan een jaar geen ledendag hebben gehad. In het dubbeldikke “Detector Magazine” heb ik een artikel mogen schrijven over het zoeken in het buitenland met behulp van medewerkers van de archeologische dienst in België …

PAN-evenement – Landschap Erfgoed Utrecht – 12 september 2020

Op de plek waar zowel de waterlinie als de Romeinse Limes bij elkaar komen werd het allereerste PAN -evenement van Nederland georganiseerd. Het Waterliniemuseum Fort bij Vechten, dat gebouwd werd tussen 1867 en 1870, is een inspirerende omgeving waarin de deelnemers zoveel mogelijk vondsten konden registeren. Door deze registratie kun je je eigen herinneringen gestructureerd vastleggen én ondersteun je de wetenschap. Het is uniek voor Nederland dat vandaag zowel medewerkers van het Landschap Erfgoed Utrecht, vondstregistrators van de PAN, vondsspecialisten als de metaaldetector amateurs samenkomen en samenwerken om zoveel mogelijk vondsten op juiste wijze te fotograferen en te registeren en omdat dit de eerste keer is.

Contact

Als Business Developer voor Cerner Benelux, heb een mooi portfolio waar ik mij mee houd:

 • Population Health Management
 • Interoperabiliteit met focus op:
  • Device Connectivity
  • IHE
  • HL7 FHIR
 • Nieuwe innovaties
 • Artificial Intelligence

Ik ervaar het als een mooie uitdaging om met innovaties aan de slag te gaan, mensen daarin te ondersteunen en een sparringpartner te zijn voor nieuwe ideeën waarmee we vervolgens mensen en organisaties met elkaar in contact te brengen.