Missie

Innovaties en creatieve ideeën die de gezondheidszorg verder kunnen helpen worden helaas maar mondjesmaat ook daadwerkelijk ingezet. De terechte vragen over privacy en veiligheid zijn hier mede de oorzaak van.

Innovaties en technologieën die in onze maatschappij dagelijks worden gebruikt, zijn binnen de zorg nog geen gemeengoed. Meer investeringen in innovaties en nieuwe technologieën leiden tot nieuwe zorgmodellen, het vergroten van de zorgkwaliteit en het optimaal inzetten van de beschikbare zorgcapaciteit. Uiteindelijk ondersteund dit het doel – langer, gezond(er), en zelfstandig(er) te kunnen leven.